Terms and Conditions

Laatst bijgewerkt op: 12/10/2022

Lees deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de https://brusselswalkingtours.be website (de “Service”) die wordt beheerd door Global Enterprises (“wij”, “wij”, of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u geen gebruik maken van de Dienst.

Intellectuele Eigendom

De Service en zijn oorspronkelijke inhoud, kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Global Enterprises en zijn licentiegevers.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door Global Enterprises .

Global Enterprises heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid, of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Global Enterprises niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, zullen de beëindiging overleven, inclusief, zonder beperking, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Uw gebruik van de Dienst is geheel voor uw eigen risico. De Dienst wordt aangeboden op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. De Dienst wordt verleend zonder garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicterende wetten.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij met betrekking tot de Service zouden kunnen hebben.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij trachten dit ten minste 30 dagen vóór de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden aan te kondigen. Wat een materiële wijziging is, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik meer te maken van de Dienst.

Neem contact met ons op

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.